15-2019 Usługa polegająca na odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 19 05 03

Usługa polegająca na odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 19 05 03

 

ZZO/ZZ-341-15/2019

 Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 15.07.2019 r.

Załącznik do odpowiedzi z dnia 15 07 2019 r. - zdjęcia

SIWZ z dnia 15 07 2019 r.

  ogloszenie o zmianie ogloszenia wyslane dnia 15 07 2019 r. 

 

 

 

 

  Zmiana SIWZ z dnia 16.07.2019 r.

SIWZ z dnia 16.07.2019 r.

ogloszenie o zmianie ogloszenia wyslane dnia 16 07 2019 r.  

 

Informacje z otwarcia

 

  Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie zadani 2 i 3

 

 

 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zkresie zadani 1