11-2019 - Budowa kwatery S2A

 
 Budowa kwatery S2A wraz z drogą technologiczną na działkach ewid. nr 485 i 486 (obręb Biedrusko, Gmina Suchy Las)
 
ZZO/ZZ-341-11/2019

Ogłoszenie
SIWZ
Pozostałe załączniki
 
 

Odpowiedzi na pytania z dnia 17.05.2019 r.

Załacznik nr 5 do SIWZ z dnia 17.05.2019 r.
 
 
 
Informacje z otwarcia
 
 
 
Zawiadomienie o wyborze oferty