BIP mapa serwisu
szukaj

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Na GRATOWISKO, czyli do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, właściciele nieruchomości z terenu objętego działalnością Związku Międzygminnego GOAP w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą bezpłatnie przywieźć następujące odpady:

Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkałe) w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:
• papier;
• metal;
• tworzywa sztuczne;
• szkło;
• opakowania wielomateriałowe;
• odpady ulegające biodegradacji;
• zużyte baterie i akumulatory;
• zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych;
• odpady problemowe z zastrzeżeniem, że limit roczny opon stanowiących odpady problemowe wynosi 4 opony na rok
• odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
• inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (przeterminowane leki, chemikalia, termometry rtęciowe);
• odzież i tekstylia.

Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości niezamieszkałe) w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:
• papier i tektura (w tym opakowania);
• tworzywa sztuczne (w tym opakowania);
• metale (w tym opakowania);
• opakowania wielomateriałowe;
• opakowania ze szkła bezbarwnego;
• opakowania ze szkła kolorowego;
• odpady ulegające biodegradacji.

W PSZOK nie przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
• zmieszane odpady komunalne;
• odpady zawierające azbest;
• części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii);
• opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych;
• sprzęt budowlany;
• zmieszane odpady budowlane;
• urządzenia przemysłowe;
• odpady poprodukcyjne;
• odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań);
• odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet);
• butle gazowe;
• papa;
• okna plastikowe;
• gaśnice;
• wata szklana.


Zapraszamy na GRATOWISKA:
• w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 284 (przy byłym stadionie Lecha). Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00 oraz w soboty od 7.00 do 14.30. tel. 61 833 22 12
• w Poznaniu przy ul. Wrzesińskiej 12 Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00 oraz w soboty od 7.00 do 14.30. tel. 61 611 08 11
• w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej 1 (teren składowiska odpadów). Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku od 7.00 do 20.00 oraz w soboty od 7.00 do 14.30. Tel 61 811 96 67

UWAGA!!!!
W Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. 28 czerwca 1956 r. nr 284 w Poznaniu i ul. Wrzesińskiej 12 wszelkie rozliczenia związane z przyjęciem odpadów od FIRM są realizowane w godzinach 8:00 – 15:00.
Po godzinie 15:00 odpady zostaną przyjęte, natomiast faktura i karta przekazania odpadów zostanie wysłana pocztą w związku z czym prosimy o pozostawienie kompletnych danych firm.
Odpady płatne dla mieszkańców spoza terenu ZM GOAP, dla których wystawiany jest paragon są przyjmowane tylko do godziny 15:30
Przedmioty w Punkcie  „DRUGIE ŻYCIE” są sprzedawane do godziny 15:30.

Cennik oraz Regulaminy ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przyjęcia odpadów znajdują się w poniższych linkach:

Cenniki i regulaminy