BIP mapa serwisu
szukaj

informacje ogólne

W Polsce z każdym rokiem wzrasta ilość wytwarzanych odpadów, w tym odpadów komunalnych, opakowaniowych z tworzyw sztucznych, szkła i papieru, a także odpadów niebezpiecznych. Powstaje problem ich zagospodarowania, a następnie unieszkodliwiania, który został rozwiązany przez ZZO.
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu zorganizował system segregacji odpadów oraz system zbiórki odpadów niebezpiecznych i problemowych. Zwiększająca się selektywna zbiórka odpadów, zmniejsza strumień odpadów trafiających na składowisko, pośrednio korzystnie wpływając na środowisko naturalne.
Mieszkańcy Poznania mają łatwy i prosty dostęp do punktów , w których mogą pozbyć się odpadów problemowych. Jednym z rozwiązań jest Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. Gratowóz, który działa na terenie. Wśród odpadów przyjmowanych przez Gratowóz znajdują się m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Mieszkańcy mają możliwość dotarcia do tymczasowego punktu w niewielkiej odległości od miejsca zamieszkania i oddać odpady elektryczne i elektroniczne. Gratowóz odbiera m.in. suszarki, żelazka, telefony, telewizory, komputery, radioodbiorniki, kuchenki, mikrofale, odkurzacze, zmywarki, drukarki, faksy, itd.
Na potrzeby mieszkańców Poznania Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu stworzył również  stałe Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. GRATOWISKA. Na terenie aglomeracji funkcjonują już trzy takie obiekty. Pierwszy z nich powstał na składowisku w Suchym Lesie. Jednak dla wygody mieszkańców utworzono dwa punkty w Poznaniu- pierwszy przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 284, drugi przy ul. Wrzesińskiej 12. Są to miejsca, do których mieszkańcy mogą przynosić odpady problemowe z gospodarstw domowych, które wymagają specjalistycznego recyklingu, unieszkodliwiania lub utylizacji i nie mogą trafiać na składowisko odpadów komunalnych.
 Gratowisko przeznaczone jest do przyjmowania i okresowego magazynowania odpadów problemowych zawartych w strumieniu odpadów komunalnych, w tym wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych oraz odpadów biodegradowalnych. Gratowisko działa równolegle z Gratowozem. Wszystkie przywożone odpady przechowywane są w kontenerach. Podlegają one recyklingowi lub unieszkodliwianiu w specjalistycznych zakładach. Odbierane są m.in.: baterie, akumulatory, zużyty olej silnikowy, świetlówki, sprzęt RTV i AGD, meble, trawa, liście, odpady poremontowe, szkło, PETy, makulatura, baterie, przeterminowane leki. Podjęte działania wpływają także na zmniejszenie ilości nielegalnie porzucanych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzących tzw. „dzikie wysypiska odpadów”.