BIP mapa serwisu
szukaj

informacje ogólne

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
Al. Marcinkowskiego 11
61-827 Poznań
Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000427416
NIP 7831689634
REGON 302144863
tel. 61 8530-813,15
fax 61 8530-842
sekretariat@odpady.poznan.pl
 
Składowisko Odpadów w Suchym Lesie
ul. Meteorytowa 1
62-002 Suchy Las
tel./fax 61 811 96 67
 
Biokompostownia
ul. Meteorytowa 3
61-680 Poznań
tel. 609 224 997
 
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 284
61-481 Poznań
tel/fax 61 833 22 12
 
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
ul. Wrzesińska 12
61-021 Poznań
tel. 61 611 08 11
 
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
ul. Meteorytowa 1
62-002 Suchy Las
tel./fax 61 811 96 67