BIP mapa serwisu
szukaj

FAQ

Oto najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi na nie:
 

1. Czy do Gratowozu mogę oddać stare meble?

Nie. Gratowóz, czyli Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, to zespół samochodów przeznaczonych do zbiórki odpadów niebezpiecznych w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpadów wielkogabarytowych Gratowóz by nie pomieścił ze względu na ich objętość, dlatego też ich nie odbiera.

2. Ile kosztuje oddanie odpadów do Gratowozu?

Gratowóz przyjmuje odpady od mieszkańców ZM GOAP nieodpłatnie.

3. Gratowóz będzie teraz w mojej dzielnicy. Czy może przy okazji podjechać do mnie do domu odebrać stary telewizor?

Nie. Gratowóz jeździ ściśle z harmonogramem. Czas przejazdu pomiędzy kolejnymi lokalizacjami nie pozwala na dodatkowy postój. Można jednak u nas zamówić usługę odbioru telewizora w indywidualnym, uzgodnionym terminie.

4. Jaki jest koszt pozostawienia odpadów na Gratowisku.

Na Gratowisku odpady od mieszkańców ZM GOAP przyjmowane są nieodpłatnie.

Sprawdź które gminy wchodzą do ZM GOAP 

http://www.goap.org.pl/goap/zwiazek-miedzygminny/ 

Szczegółowe informacje oraz cennik dla pozostałych znajduje się w zakładce "Opłaty".

5. Czy na terenie posesji obok zwykłych śmietników nie powinny stać pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów?

Tak. Zgodnie z uchwalonym Regulaminem utrzymania czystości i porządku  na terenie miasta Poznania, wszystkie nieruchomości winne być wyposażone w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na tworzywa sztuczne, makulatorę, szkło bezbarwne oraz szkło kolorowe. W domkach jednorodzinnych dopuszcza się stosowanie pojemników lub worków na posortowane odpady.