20-2019 Ubezpieczenie majątku i innych interesów majątkowych spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

Usługa polegająca na odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 20 01 08

 

ZZO/ZZ-341-20/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki nr 1 do SIWZ

Załączniki nr 2 do SIWZ

Załączniki nr 3 do SIWZ

Załączniki nr 4 do SIWZ

Załączniki nr 5 do SIWZ

 

Sprostowanie ogłoszenia

 

 

Zmiana SIWZ z dnia 19.11.2019 r.

SIWZ z dnia 19.11.2019 r.

Sprostowanie ogłoszenia wysłane 19.11.2019 r. opublikowane 22.11.2019 r.

 

 

Zmiana SIWZ z dnia 27.11.2019 r.

SIWZ z dnia 27.11.2019 r.

Załacznik 1 do SIWZ - załącznik 1 - wersja z dnia 27.11.2019 r.

 Załacznik 1 do SIWZ - załącznik 1.5 - wersja z dnia 27.11.2019 r.

 Załacznik 1 do SIWZ - załącznik 1.6 - wersja z dnia 27.11.2019 r.

 Załacznik 1 do SIWZ - załącznik 1.8 - wersja z dnia 27.11.2019 r.

 Załacznik 3 do SIWZ - formularz ofertowy - wersja z dnia 27.11.2019 r.

 Załacznik 4 do SIWZ - wzory umów - wersja z dnia 27.11.2019 r.

Sprostowanie ogłoszenia wysłane 27.11.2019 r. opublikowane 2.12.2019 r.

 

 

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 6.12.2019 r.

SIWZ z dnia 6.12.2019 r.

Załacznik 1 do SIWZ - załącznik 1 - wersja z dnia 6.12.2019 r.

Załacznik 1 do SIWZ - załącznik 1.5 - wersja z dnia 6.12.2019 r.

Załacznik 1 do SIWZ - załącznik 1.6 - wersja z dnia 6.12.2019 r.

Załacznik 1 do SIWZ - załącznik 1.8 - wersja z dnia 6.12.2019 r.

Załacznik 4 do SIWZ - wzory umów - wersja z dnia 6.12.2019 r.

Załącznik do odpowiedzi

Szkodowość na dzień 31.10.2019 r.

Sprostowanie ogłoszenia wysłane 6.12.2019 r. opublikowane 11.12.2019 r.

 

 

Zestawienie ofert

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadań 3, 4 i 5

 

 

Zawiadomienie o wyborze ofery