20-2019 Ubezpieczenie majątku i innych interesów majątkowych spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

Usługa polegająca na odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 20 01 08

 

ZZO/ZZ-341-20/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki nr 1 do SIWZ

Załączniki nr 2 do SIWZ

Załączniki nr 3 do SIWZ

Załączniki nr 4 do SIWZ

Załączniki nr 5 do SIWZ

 

Sprostowanie ogłoszenia

 

 

Zmiana SIWZ z dnia 19.11.2019 r.

SIWZ z dnia 19.11.2019 r.