Jesteś tutaj:   

Zamówienia Publiczne

19-2019 "Budowa instalacji automatycznej myjni samochodowej do mycia kół i podwozi samochodowych, na Składowisku Odpadów Komunalnych m. Poznania w Suchym Lesie, ul. Meteorytowa 1"

Budowa instalacji automatycznej myjni samochodowej do mycia kół i podwozi samochodowych, na Składowisku Odpadów Komunalnych m. Poznania w Suchym Lesie, ul. Meteorytowa 1

 

ZZO/ZZ-341-19/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

17-2019 Usługa polegająca na odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 20 01 08

Usługa polegająca na odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 20 01 08

 

ZZO/ZZ-341-17/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 

Informacja o uniewaznieniu postępowania

16-2019 Usługa polegająca na odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 20 01 08

Usługa polegająca na odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 20 01 08

 

ZZO/ZZ-341-16/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 

Informacje z otwarcia

 

Informacja o uniewaznieniu postępowania

15-2019 Usługa polegająca na odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 19 05 03

Usługa polegająca na odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 19 05 03

 

ZZO/ZZ-341-15/2019

 Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 15.07.2019 r.

Załącznik do odpowiedzi z dnia 15 07 2019 r. - zdjęcia

SIWZ z dnia 15 07 2019 r.

  ogloszenie o zmianie ogloszenia wyslane dnia 15 07 2019 r. 

 

 

 

 

  Zmiana SIWZ z dnia 16.07.2019 r.

SIWZ z dnia 16.07.2019 r.

ogloszenie o zmianie ogloszenia wyslane dnia 16 07 2019 r.  

 

Informacje z otwarcia

 

  Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie zadani 2 i 3

 

 

14-2019 Usługa polegająca na rozdrobnieniu, odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 19 12 12

Usługa polegająca na rozdrobnieniu, odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 19 12 12

 

ZZO/ZZ-341-14/2019

 Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 

 

Zmiana SIWZ

SIWZ z dnia 19.06.2019r.

Załacznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia z dnia 19.06.2019r.

Załacznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy z dnia 19.06.2019r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Informacje z otwarcia

 

  Zawiadomienie o wyborze oferty

13-2019 Dostawa elektrycznego, samojezdnego podnośnika przegubowo-teleskopowego

Dostawa elektrycznego, samojezdnego podnośnika przegubowo-teleskopowego

    

ZZO/ZZ-341-13/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 

 

Ogloszenie o zmianie ogloszenia z dnia 30 05 2019

 

Informacje z otwarcia

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

12-2019 Dostawa elektrycznego, samojezdnego podnośnika przegubowo-teleskopowego

Dostawa elektrycznego, samojezdnego podnośnika przegubowo-teleskopowego

    

ZZO/ZZ-341-12/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 

Informacje z otwarcia

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

11-2019 - Budowa kwatery S2A

 
 Budowa kwatery S2A wraz z drogą technologiczną na działkach ewid. nr 485 i 486 (obręb Biedrusko, Gmina Suchy Las)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-2019 Usługa polegająca na rozdrobnieniu, odbiorze i poddaniu procesowi odzysku lub odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 19 12 12

Usługa polegająca na rozdrobnieniu, odbiorze i poddaniu procesowi odzysku lub odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 19 12 12

 

ZZO/ZZ-341-10/2019

 Ogłoszenie

SIWZ

JEDZ

Załączniki

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 16.05.2019 r.

 

Informacje z otwarcia

 

Informacja o wyborze oferty w zakresie zadania 1, 2 i 3

 

Informacja o wyborze oferty w zakresie zadania 4

9-2019 Usługa polegająca na sukcesywnym przyjęciu i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 20 03 07

Usługa polegająca na sukcesywnym przyjęciu i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 20 03 07

 

ZZO/ZZ-341-09/2019

Ogłoszenie

SIWZ

JEDZ

Załączniki

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.05.2019 r.

SIWZ z dnia 10.05.2019 r.

 

 

Informacje z otwarcia

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

 

7-2019 Dostawa elektrycznego, samojezdnego podnośnika przegubowo-teleskopowego

8-2019 Odpady o kodzie 19 12 12

Usługa polegająca na sukcesywnym przyjęciu i zagospodarowaniu odpadu o kodzie 19 12 12

 

ZZO/ZZ-341-08/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 

Informacje z otwarcia

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

6-2019 Odpady o kodzie 19 05 03

Usługa polegająca na sukcesywnym przyjęciu i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom i poddanie ich procesowi odzysku

ZZO/ZZ-341-06/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.03.2019 r.

SIWZ z dnia 15.03.2019 r.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 20.03.2019 r.

SIWZ z dnia 20.03.2019 r.

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 22.03.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.03.2019 r.

SIWZ z dnia 22.03.2019 r.

 Załacznik nr 1 do SIWZ - OPZ z dnia 22.03.2019 r.

Załacznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy z dnia 22.03.2019 r.

Załacznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków z dnia 22.03.2019 r.

Załacznik nr 4 do SIWZ - formularz ofertowy z dnia 22.03.2019 r.

 

 

Informacje z otwarcia

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

 

 

5-2019 Dostawa odczynników chemicznych

Dostawa odczynników chemicznych

 

  ZZO/ZZ-341-05/2019

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 

Informacje z otwarcia

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

4-2019 Dostawa Ładowarki kołowej wraz z szybkozłączem


Dostawa Ładowarki kołowej wraz z szybkozłączem

 

  ZZO/ZZ-341-4/2019

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 30.01.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.01.2019 r.

SIWZ z dnia 30.01.2019 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 30.01.2019 r.

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 1.02.2019 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 1.02.2019 r.

 

Informacje z otwarcia

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

3-2019 Usługa w zakresie napraw bieżących i okresowych przeglądów technicznych zespołów prądotwórczych napędzanych silnikami spalinowymi w roku 2019

Usługa w zakresie napraw bieżących i okresowych przeglądów technicznych zespołów prądotwórczych napędzanych silnikami spalinowymi w roku 2019


  ZZO/ZZ-341-3/2019

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

Odpowiedź na pytania z dnia 28.01.2019 r.

Ogłoszenie o zmanie ogłoszenia z dnia 28.01.2019 r.

SIWZ z dnia 28.01.2019 r.

załączniki do SIWZ z dnia 28.01.2019 r.

 

Informacja z otwarcia

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

2-2019 Usługi napraw bieżących i okresowych przeglądów technicznych instalacji odwróconej osmozy do oczyszczania wód odciekowych

Usługi napraw bieżących i okresowych przeglądów technicznych instalacji odwróconej osmozy do oczyszczania wód odciekowych na składowisku odpadów przy ul. Meteorytowej 1 w Suchym Lesie w budynku oczyszczalni odcieku w zakresie zapewniającym jej pełną sprawność

 

ZZO/ZZ-341-2/2019

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

Odpowiedzi na pytania

 

Informacje z otwarcia

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

1-2019 Serwis Bomag

Usługa w zakresie napraw bieżących, okresowych przeglądów technicznych i konserwacji w maszynie Bomag BC 772RB

 

ZZO/ZZ-341-1/2019

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 

 

Informacje z otwarcia

 

Zawiadomienie o wyborze oferty


29-2018 Odpady problemowe w tym niebezpieczne

Usługa polegającą na sukcesywnym odbiorze bądź odbiorze i transporcie (w zależności od rodzaju odpadu) oraz przetworzeniu (unieszkodliwieniu/poddaniu odzyskowi) lub przekazaniu do przetworzenia (unieszkodliwienia/odzysku) odpadów problemowych w tym niebezpiecznych


ZZO/ZZ-341-29/2018

Ogłoszenie o zamówieniu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27- odpady o kodzie 19 12 12

Usługa polegająca na sukcesywnym przyjęciu i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 19 12 12

 

ZZO/ZZ-341-27/2018

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 

Informacje z otwarcia

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

26-2018 - Usługi naprawy i przeglądów okresowych w maszynie Komptech Crambo 3400 E

Usługi naprawy i przeglądów okresowych w maszynie Komptech Crambo 3400 E

 

ZZO/ZZ-341-26/2018

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 

Informacja z otwarcia

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

25-2018-Ochrona

Ochrona obiektów należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

 

ZZO/ZZ-341-25/2018

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 

Informacje z otwarcia

 

Zawiadomienie o wyborze oferty i odrzuceniu oferty

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

23-2018 Usługi rozdrabniacza do odpadów wielkogabarytowych z separatorem magnetycznym nadtaśmowym

 

 

Usługi Rozdrabniacza do odpadów wielkogabarytowych z separatorem magnetycznym nadtaśmowym

ZZO/ZZ-341-23/2018

 

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ

 

 

Odpowiedź na pytanie i zmiana SIWZ

SIWZ z dnia 21.11.2018

Zał. nr 1 do SIWZ z dnia 21.11.2018

 

 

Informacje z otwarcia

 

Informacja o wyborze oferty i odrzuceniu oferty

22-2018 - Dostawa Ładowarki kołowej wraz z szybkozłączem oraz łyżką z dociskiem

Dostawa Ładowarki kołowej wraz z szybkozłączem oraz łyżką z dociskiem

ZZO/ZZ-341-22/2018

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 

Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ

 

 

21-2018-Ochrona

  Ochrona obiektów należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

 

ZZO/ZZ-341-21/2018

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

20-2018 Dostawa oleju napędowego

Dostawa oleju napędowego

ZZO/ZZ-341-20/2018

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ

 

Informacje z otwarcia

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

19-2018 - Usługa polegająca na przyjęciu i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 01 08 i 20 02 01

 

Usługa polegająca na przyjęciu i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 01 08 i 20 02 01 i poddanie ich procesowi odzysku.

ZZO/ZZ-341-19/2018

 

Ogłoszenie

SIWZ

  Załączniki do SIWZ

 

 

  Informacje z otwarcia

 

Zawiadomienie o wyborze oferty


 

18-2018 - Dostawa Ładowarki kołowej wraz z szybkozłączem oraz łyżką z dociskiem

 

Dostawa Ładowarki kołowej wraz z szybkozłączem oraz łyżką z dociskiem

ZZO/ZZ-341-18/2018

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 

Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacje z otwarcia

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

 

14-2018 Usługi naprawy i przeglądów okresowych

Usługi naprawy i przeglądów okresowych maszyn należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów
w Poznaniu sp. z o.o.


 

ZZO/ZZ-341-14/2018

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ

 

Informacje z otwarcia

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  

13-2018 plac magazynowy

"Budowa placu magazynowego z zadaszonymi boksami i infrastrukturą"

 

ZZO/ZZ-341-13/2018

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 PFU

 Załącznik nr 5 Wykaz robót

Załącznik nr 6 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 

 

 

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 09.07.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.07.2018 r.

SIWZ z dnia 09.07.2018 r.

 

 

Informacje z otwarcia

 

  Zawiadomienie o wyborze oferty

12-2018 - Dostawa bramowej samojezdnej przerzucarki gąsienicowej do pryzm kompostowych

 

Dostawa bramowej samojezdnej przerzucarki gąsienicowej do pryzm kompostowych
ZZO/ZZ-341-12/2018

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki

Odpowiedzi na pytania

Załączniki

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Sprostowanie SIWZ

Informacja z otwarcia

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

10-2018 - dostawa Mobilnego Przesiewacza Gwiaździstego

 
Dostawa Mobilnego Przesiewacza Gwiaździstego

ZZO/ZZ-341-10/2018

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki do SIWZ

 Odpowiedzi na pytania

Załączniki do odpowiedzi na pytania:

- Ujednolicona wersja SIWZ

- Ujednolicona wersja wzoru umowy

- Ujednolicona wersja Formularza ofertowego

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Informacje z otwarcia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

09 -2018 plac magazynowy

 

"Budowa placu magazynowego z zadaszonymi boksami i infrastrukturą"

 

ZZO/ZZ-341-09/2018

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 PFU

 Załącznik nr 5 Wykaz robót

Załącznik nr 6 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 

 

 

  Odpowiedzi na pytania z dnia 24.05.2018 r.

Zmiany SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Tekst jednolity SIWZ z dnia 24.05.2018 r.

załącznik do Załącznika nr 4 - Dokumentacja hydrogeologiczna

 

Informacja z otwarcia

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 


06-2018 - odpady o kodzie 19 05 03

 

Usługa polegająca na sukcesywnym przyjęciu i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom i poddanie ich procesowi odzysku

ZZO/ZZ-341-06/2018

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Załączniki

Zmiana SIWZ z dnia 17.04.2018 r.

  Aktualna SIWZ z dnia 17.04.2018 r.

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 20.04.2018 r.

Zmiana SIWZ z dnia 20.04.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 20.04.2018 r.

  Aktualna SIWZ i załączniki zmienione dnia 20.04.2018 r.

 

 

Informacje z otwarcia

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

07-2018 - serwis maszyn

 

Usługi naprawy i przeglądów okresowych maszyn należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadami sp. z o.o. w Poznaniu 3

ZZO/ZZ/341-07/2018

 Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki 

Unieważnienie postępowania

 

05 - 2018 - Agregaty 2018

 
Wykonywanie napraw bieżących, remontów i okresowych przeglądów technicznych zespołów prądotwórczych napędzanych silnikami spalinowymi w roku 2018
 
ZZO/ZZ-341-05/2018
 
 

04 - 2018 - serwis maszyn

Usługi naprawy i przeglądów okresowych maszyn należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadami sp. z o.o. w Poznaniu 2

Ogłoszenie

SIWZ

Wzór umowy

załączniki

Odpowiedzi na pytania

Zmiana ogłoszenia

 

Informacje z otwarcia

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 4

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 2

  Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 3

08-2017 - Niebezpieczne

Usługa polegającą na sukcesywnym odbiorze, transporcie,  przetworzeniu (unieszkodliwieniu/ poddaniu odzyskowi) lub przekazaniu do przetworzenia (unieszkodliwienia/odzysku) odpadów problemowych
 
ZZO/ZZ-341-08/2017
 
 
 
 

07-2017 - Ubezpieczenie

Ubezpieczenie majątku i innych interesów majątkowych spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

ZZO/341-07/2017

Ogłoszenie

SIWZ

Umowy

Załączniki 

 

Odpowiedzi na pytania

Załączniki

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Informacje z otwarcia

 

Unieważnienie

06-2017 - Ochrona

Ochrona obiektów należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

ZZO/ZZ-341-06/2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

1.       Opis Przedmiotu Zamówienia,

2.       Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu,

3.       Formularz oferty,

  4.       Wzór umowy,

5.       Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,

6.       Wykaz usług,

7.       Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału.

 

 

Odpowiedzi na pytania

 

Informacje z otwarcia.

 

 Zawiadomienie o wyborze oferty.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

05-2017 - Rekultywacja

REKULTYWACJA KWATERY P3 WRAZ Z INSTALACJĄ ODGAZOWANIA. PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA INSTALACJI ODGAZOWANIA, PRZESYŁU I ZAGOSPODAROWANIA BIOGAZU SKŁADOWISKOWEGO
 
ZZO/ZZ-341-05/2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04-2017 - Agregaty

 
Wykonywanie napraw bieżących, remontów i okresowych przeglądów technicznych zespołów prądotwórczych napędzanych silnikami spalinowymi zasilanych biogazem oraz agregatu prądotwórczego zasilanego olejem napędowym w roku 2017
  
 
 
7. Wykaz usług  
 
 

01-2017 - Ubezpieczenie

 

Ubezpieczenie majątku i innych interesów majątkowych spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

ZZO/ZZ-341-01/2017

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ  

Sprostowanie SIWZ

załącznik 1.10 do SIWZ  - wykaz pojazdów w wersji edytowalnej

 

Odpowiedzi na pytania

Ujednolicona wersja wzoru umowy dla Zadania nr 3

Ujednolicona wersja formularza ofertowego 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania z dnia 13 lutego 2017 

Informacja z otwarcia

Infofmacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części II i IV

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I i III

18-2016 Usługa polegającą na sukcesywnym odbiorze, transporcie, przetworzeniu odpadów problemowych.

 

 

Usługa polegającą na sukcesywnym odbiorze, transporcie, przetworzeniu odpadów problemowych

ZZO/ZZ-341-17/2016

Ogłoszenie

SIWZ

 Załączniki o SIWZ

Odpowiedzi na pytania z dnia 22 grudnia 2016

Ujednolicony SIWZ

Ujednolicony Formularz Ofertowy

Ujednolicony wzór umowy

Ujednolicony Opis Przedmiotu Zamówienia

Ujednolicony załącznik nr 3 do OPZ (Szczegółowy opis części 3 - Pozostałe)

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia

Wybór

 

 

 

17-2016 Ochrona obiektów należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

Ochrona obiektów należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

ZZO/ZZ-341-17/2016

 

Ogłoszenie

SIWZ

 

Załączniki do SIWZ:

1. Opis Przedmiotu Zamówienia
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu
3. Formularz oferty
4. Wzór umowy
5. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
6. Wykaz usług
7. Wykaz osób  

 

Informacje z otwarcia

Wybór

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

 

16-2016 Ochrona obiektów należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

 

Ochrona obiektów należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

ZZO/ZZ-341-16/2016

SIWZ

Ogłoszenie

 Załączniki do SIWZ:

1. Opis Przedmiotu Zamówienia
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu
3. Formularz oferty
4. Wzór umowy
5. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
6. Wykaz usług
7. Wykaz osób

 

Informacja z otwarcia

 Informacja o unieważnieniu postępowania

15-2016 Dostawa pojemników

Dostawa fabrycznie nowych pojemników dwukołowych do bioodpadów w ilości 12 000 sztuk

 ZZO/ZZ-341-15/2016

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

1.Opis Przedmiotu Zamówienia
2.Jednolity Europejski Dokument Zamówienia  
3.Formularz oferty
4.Wzór umowy
5.Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
6.Identyfikacja wizualna Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o.

 

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części III

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I i II 

 

Ogłoszenie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I i II


  

 

14-2016 - Ubezpieczenie rowerów

Zamówienie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki na ubezpieczenie nowo zakupioonych rowerów

ZZO/ZZ-341-14/201612- WR 19 12 12

 

Usługa polegająca na gospodarowaniu odpadami o kodzie 19 12 12 (inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) pochodzącymi z Regionu II Województwa Wielkopolskiego określonego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2017.


ZZO/ZZ-341-12 /2016


Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

 

11-2016 - Oczyszczalnia

Zakup i dostawę chemikaliów i materiałów eksploatacyjnych do instalacji odwróconej osmozy do oczyszczania wód odciekowych na Składowisku Odpadów Miasta Poznania w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej 1

ZZO/ZZ-341-11/2016

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ:
  1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
  2. Formularz ofertowy  – załącznik nr 2
  3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp  – załącznik nr 3
  4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP  – załącznik nr 4
  5. Informacja dotycząca grupy kapitałowej – załącznik nr 5
  6. Wzór umowy  – załącznik nr 6
  7. Wykaz dostaw  – załącznik nr 7

Odpowiedzi na pytania z dnia 31 marca 2016 roku

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

05-2016- Agregaty

 

Wykonywanie napraw bieżących, remontów i okresowych przeglądów technicznych zespołów prądotwórczych napędzanych silnikami spalinowymi zasilanych biogazem oraz agregatu prądotwórczego zasilanego olejem napędowym w roku 2016.


ZZO/ZZ-341-05/2016

Ogłoszenie 

SIWZ

 

Załączniki do SIWZ:

1. Formularz ofertowy  – załącznik nr 1
2.  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art.  44 Pzp   – załącznik nr 2
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP  – załącznik nr 3
4. Wykaz wykonanych usług
 – załącznik nr 4 a  – dla I części zadania zamówienia
 - załącznik nr 4 b   – dla II części zadania zamówienia
5. Oświadczenie o posiadaniu wiedzy technicznej oraz oprogramowaniu umożliwiającym regulację pracy zespołów prądotwórczych realizowanych przez tzw. Panel 6000 i sterownik ComAp  – załącznik nr 5
6. Wykaz osób którymi dysponuje Wykonawca zdolnymi do wykonania zamówienia wraz z oświadczeniem, iż osoby te posiadają uprawnienia do zajmowania się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji , w szczególności dla zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW  – załącznik nr 6
7. Oświadczenie o posiadaniu co najmniej 3 ekip serwisowych w pełni wyposażonych i samodzielnych, celem zapewnienie właściwego czasu reakcji, tj. przystąpienia do wykonywania usługi  – załącznik nr 7
8. oświadczenie o posiadaniu dostępnego całodobowo numeru pomocy technicznej/serwisowej, celem zgłaszania konieczności wykonania usługi jak i udzielania bieżącego wsparcia technicznego. Wsparcie techniczne odbywać się będzie bez dodatkowego wynagrodzenia  załącznik nr 8
9. Informacja dotycząca grupy kapitałowej – załącznik nr 9
10. Oświadczenie o dysponowaniu własnym stanowiskiem przeznaczonym do prac remontowych silników spalinowych i prądnic, hamownię przeznaczona do kontroli pracy zespołów prądotwórczych zasilanych biogazem składowiskowym  – załącznik nr 10
11. Wzór umowy – zał. Nr 11 a  – dla I części zadania zamówienia
12. Wzór umowy – zał. Nr 11 b  – dla II części zadania zamówienia

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

10-2016 Segregacja WR Sektor IX

Usługa segregacji (sortowania) strumienia zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z Regionu II Województwa Wielkopolskiego określonego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2017 w zakresie sektora IX (Poznań, Stare Miasto) – zamówienia uzupełniające.

ZZO/ZZ-341-10/2016 

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  

09-2016 Segregacja WR sektor IV

Usługa segregacji (sortowania) strumienia zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z Regionu II Województwa Wielkopolskiego określonego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2017 w zakresie sektora IV(Poznań, Nowe Miasto, Północ) – zamówienia uzupełniające.

ZZO/ZZ-341-09/2016

 Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

08-2016 Segregacja WR Sektor II

Usługa segregacji ( sortowania ) strumienia zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z Regionu II Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017 w zakresie sektora II ( Poznań, Jeżyce ) - zamówienie uzupełniające.

ZZO/ZZ-341-08/2016 

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  

07-2016 - Pojemniki Bio

Dostawa fabrycznie nowych pojemników dwukołowych do      bioodpadów w ilości 12 000 sztuk

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

1.Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1.

2. Formularz ofertowy - załącznik nr 2.

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 i art. 44 Pzp - załącznik nr 3.

4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 Pzp - załącznik nr 4.

5. Informacja dotycząca grupy kapitałowej - załącznik nr 5.

6. Wzór umowy - załącznik nr 6.

7. Wykaz dostaw - załącznik nr 7.

8. Identyfikacja wizualna Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o.

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 07 kwietnia 2016 roku

Tekst Jednolity SIWZ

Tekst jednolity Załącznika nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Tekst jednolity Załącznika nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy

Tekst Jednolity Załącznika nr 6 do SIWZ - Wzór Umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Unieważnienie postępowania

06-2016 Ubezpieczenie WR

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

02-2016 - Ubezpieczenie 2016

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej

Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp.  z o. o.

ZZO/ZZ-341-02/2016

Ogłoszenie SIWZ wraz z załącznikami 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia(pismo do wykonawców)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( UZP)

Aktualna SIWZ z załącznikami 16.02.16

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ oraz zmiana SIWZ

Aktualna SIWZ z załącznikami 18.02.16

Wybór oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o zawarciu umowy 

 

04-2016 - Segregacja WR Sektor IX

Usługi segregacji (sortowania) strumienia zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z Regionu II Województwa Wielkopolskiego określonego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2017w zakresie sektora IX (Poznań, Stare Miasto) 

ZZO/ZZ-341-04/2016

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

03-2016 - Segregacja WR Sektor IV

Usługi segregacji (sortowania) strumienia zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z Regionu II Województwa Wielkopolskiego określonego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2017w zakresie sektora IV (Poznań, Nowe Miasto, Północ).

ZZO/ZZ-341-03/2016

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

01-2016 - Segregacja trzy sektory

Usługę segregacji (sortowania) strumienia zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z Regionu II Województwa Wielkopolskiego określonego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2017 – Sektor I (Poznań, Grunwald), Sektor II (Poznań, Jeżyce), Sektor IV (Poznań, Nowe Miasto, Południe).

ZZO/ZZ-341-01/2016

Ogłoszenie 

SIWZ

 

Załączniki do SIWZ:

1.      Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

1.1. Wzór Miesięcznego raportu – Zał. 1.1 (jest to załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia)

1.2 Wzór Kwartalnego raportu – Zał. 1.2 (jest to załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia)

1.3 Wzór raportu z wykonania umowy – Zał. 1.3 (jest to załącznik nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia)

2.      Formularz ofertowy – załącznik nr 2

3.      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik 3a

4.      Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik 3b

5.      Wzór umowy – załącznik nr 4

6.      Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 5

7.      Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 6

8.      Wzór oświadczenie Wykonawcy potwierdzające wykonanie procesu gospodarowania (odzysk i/lub unieszkodliwianie) odpadami - załącznik nr 7a

9.      Wzór Oświadczenie Instalacji, do której Wykonawca przekazał odpady, potwierdzające wykonanie procesu gospodarowania (odzysk i/lub unieszkodliwianie) odpadami – załącznik nr 7b

 Unieważnienie postępowania

29-2015 - Ciągniki

Wykonywanie napraw bieżących i okresowych przeglądów serwisowych ciągników rolniczych wraz z przyczepami należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów na Składowisku Odpadów m. Poznania w Suchym Lesie.

ZZO/ZZ-341-29/2015

Ogłoszenie

SIWZ 

Załączniki do SIWZ:

1.       Oświadczenie o dysponowaniu specjalistycznym sprzętem- załącznik nr 1

2.       Oświadczenie o dysponowaniu serwisem – załącznik nr 2

3.       Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik nr 3

4.       Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik nr 4

5.       Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 5

6.       Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik  nr 6

7.       Wzór umowy – Załącznik nr 7

8.       Formularz ofertowy – załącznik nr 8

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

28-2015 - Sortowanie 2016 XVIII

Usługę segregacji (sortowania) strumienia zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z Regionu II Województwa Wielkopolskiego określonego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2017 – Sektor XVIII (Czerwonak) wraz z gospodarowaniem odpadami powstałymi w rezultacie sortowania.

 

ZZO/ZZ-341-28/2015

 

Ogłoszenie

SIWZ

 

 Załączniki do SIWZ:

1.Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

1.1. Wzór Miesięcznego raportu – Zał. 1.1 (jest to załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia)

1.2 Wzór Kwartalnego raportu – Zał. 1.2 (jest to załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia)

1.3 Wzór raportu z wykonania umowy – Zał. 1.3 (jest to załącznik nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia)

2.Formularz ofertowy – załącznik nr 2

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik 3a

4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik 3b

5. Wzór umowy – załącznik nr 4

6. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 5

7. Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 6

8. Oświadczenia ww. podmiotów potwierdzające przeprowadzenie procesu gospodarowania przekazanymi odpadami - załącznik nr 7

9. Wzór oświadczenie Wykonawcy potwierdzające wykonanie procesu gospodarowania (odzysk i/lub unieszkodliwianie) odpadami - załącznik nr 8a

10. Wzór Oświadczenie Instalacji, do której Wykonawca przekazał odpady, potwierdzające wykonanie procesu gospodarowania (odzysk i/lub unieszkodliwianie) odpadami – załącznik nr 8b

Sprostowanie treści ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianach SIWZ i ogłoszenia

Nowa wersja załącznika nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

27-2015 - Sortowanie 2016 XVII

Usługę segregacji (sortowania) strumienia zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z Regionu II Województwa Wielkopolskiego określonego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2017 – Sektor XVII (Czerwonak - Koziegłowy) wraz z gospodarowaniem odpadami powstałymi w rezultacie sortowania.

 

ZZO/ZZ-341-27/2015

 

Ogłoszenie

SIWZ

 

 Załączniki do SIWZ:

1.Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

1.1. Wzór Miesięcznego raportu – Zał. 1.1 (jest to załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia)

1.2 Wzór Kwartalnego raportu – Zał. 1.2 (jest to załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia)

1.3 Wzór raportu z wykonania umowy – Zał. 1.3 (jest to załącznik nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia)

2.Formularz ofertowy – załącznik nr 2

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik 3a

4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik 3b

5. Wzór umowy – załącznik nr 4

6. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 5

7. Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 6

8. Oświadczenia ww. podmiotów potwierdzające przeprowadzenie procesu gospodarowania przekazanymi odpadami - załącznik nr 7

9. Wzór oświadczenie Wykonawcy potwierdzające wykonanie procesu gospodarowania (odzysk i/lub unieszkodliwianie) odpadami - załącznik nr 8a

10. Wzór Oświadczenie Instalacji, do której Wykonawca przekazał odpady, potwierdzające wykonanie procesu gospodarowania (odzysk i/lub unieszkodliwianie) odpadami – załącznik nr 8b

Sprostowanie treści ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianach SIWZ i ogłoszenia

Nowa wersja załącznika nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

26-2015 - Sortowanie 2016 XVI

Usługę segregacji (sortowania) strumienia zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z Regionu II Województwa Wielkopolskiego określonego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2017 – Sektor XVI (Murowana Goślina) wraz z gospodarowaniem odpadami powstałymi w rezultacie sortowania.

 

ZZO/ZZ-341-26/2015

 

Ogłoszenie

SIWZ

 

 Załączniki do SIWZ:

1.Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

1.1. Wzór Miesięcznego raportu – Zał. 1.1 (jest to załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia)

1.2 Wzór Kwartalnego raportu – Zał. 1.2 (jest to załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia)

1.3 Wzór raportu z wykonania umowy – Zał. 1.3 (jest to załącznik nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia)

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik 3a

4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik 3b

5. Wzór umowy – załącznik nr 4

6. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 5

7. Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 6

8. Oświadczenia ww. podmiotów potwierdzające przeprowadzenie procesu gospodarowania przekazanymi odpadami - załącznik nr 7

9. Wzór oświadczenie Wykonawcy potwierdzające wykonanie procesu gospodarowania (odzysk i/lub unieszkodliwianie) odpadami - załącznik nr 8a  

10. Wzór Oświadczenie Instalacji, do której Wykonawca przekazał odpady, potwierdzające wykonanie procesu gospodarowania (odzysk i/lub unieszkodliwianie) odpadami – załącznik nr 8b

 

Sprostowanie treści ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianach SIWZ i ogłoszenia

Nowa wersja załącznika nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

25-2015 - Sortowanie 2016 XV

Usługę segregacji (sortowania) strumienia zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z Regionu II Województwa Wielkopolskiego określonego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2017 – Sektor XV (Murowana Goślina Spółdzielnia) wraz z gospodarowaniem odpadami powstałymi w rezultacie sortowania.

ZZO/ZZ-341-25/2015

Ogłoszenie

SIWZ

 Załączniki do SIWZ:

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

1.1. Wzór Miesięcznego raportu – Zał. 1.1 (jest to załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia)

1.2 Wzór Kwartalnego raportu – Zał. 1.2 (jest to załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia)

1.3 Wzór raportu z wykonania umowy – Zał. 1.3 (jest to załącznik nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia)

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik 3a

4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik 3b

5. Wzór umowy – załącznik nr 4

6. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 5

7. Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 6

8. Oświadczenia ww. podmiotów potwierdzające przeprowadzenie procesu gospodarowania przekazanymi odpadami - załącznik nr 7

9. Wzór oświadczenie Wykonawcy potwierdzające wykonanie procesu gospodarowania (odzysk i/lub unieszkodliwianie) odpadami - załącznik nr 8a

10. Wzór Oświadczenie Instalacji, do której Wykonawca przekazał odpady, potwierdzające wykonanie procesu gospodarowania (odzysk i/lub unieszkodliwianie) odpadami – załącznik nr 8b

Sprostowanie treści ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianach SIWZ i ogłoszenia

Nowa wersja załącznika nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Nowa wersja załącznika nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy

Nowa wersja załącznika nr 5 do SIWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami

Ujednolicona wersja SIWZ

Ujednolicona wersja załącznika nr 4 do SIWZ - wzór umowy

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30 listopada 2015 roku.

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

24-2015 - Sortowanie 2016 XIII

Usługę segregacji (sortowania) strumienia zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z Regionu II Województwa Wielkopolskiego określonego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2017 – Sektor XIII (Oborniki) wraz z gospodarowaniem odpadami powstałymi w rezultacie sortowania.

ZZO/ZZ-341-24/2015

Ogłoszenie

SIWZ

 Załączniki do SIWZ:

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

1.1. Wzór Miesięcznego raportu – Zał. 1.1 (jest to załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia)

1.2 Wzór Kwartalnego raportu – Zał. 1.2 (jest to załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia)

1.3 Wzór raportu z wykonania umowy – Zał. 1.3 (jest to załącznik nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia)

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik 3a

4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik 3b

5. Wzór umowy – załącznik nr 4

6. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 5

7. Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 6

8. Oświadczenia ww. podmiotów potwierdzające przeprowadzenie procesu gospodarowania przekazanymi odpadami - załącznik nr 7

9. Wzór oświadczenie Wykonawcy potwierdzające wykonanie procesu gospodarowania (odzysk i/lub unieszkodliwianie) odpadami - załącznik nr 8a

10.  Wzór Oświadczenie Instalacji, do której Wykonawca przekazał odpady, potwierdzające wykonanie procesu gospodarowania (odzysk i/lub unieszkodliwianie) odpadami – załącznik nr 8b

Sprostowanie treści ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianach SIWZ i ogłoszenia

Nowa wersja załącznika nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

23-2015 - zagospodarowanie 19 12 12 - 2016

Usługę polegającą na gospodarowaniu odpadami o kodzie 19 12 12 (inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) pochodzącymi z Regionu II Województwa Wielkopolskiego określonego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2017.

ZZO/ZZ-341-23/2015

Ogłoszenie

SIWZ 

 

 Załączniki do SIWZ:

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik 3

4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik 4

5. Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 5

6. Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 6

7. Wzór umowy –załącznik nr 7

8. Oświadczenie o posiadaniu środków transportu – załącznik nr 8

9. Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do tytułu prawnego do instalacji  – załącznik nr 9

10. Wzór oświadczenie Wykonawcy potwierdzające wykonanie procesu gospodarowania (odzysk i/lub unieszkodliwianie) odpadami - załącznik nr 10a

11. Wzór Oświadczenie Instalacji, do której Wykonawca przekazał odpady, potwierdzające wykonanie procesu gospodarowania (odzysk i/lub unieszkodliwianie) odpadami – załącznik nr 10b

12. Wykaz miejsc odbioru odpadów o kodzie 19 12 12 – załącznik nr 11.

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

22-2015 - Niebezpieczne 2016

Sukcesywny odbiór, transport i unieszkodliwianie/ poddanie odzyskowi lub przekazanie do unieszkodliwiania/odzysku odpadów problemowych, w tym niebezpiecznych z terenu Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do których zalicza się Składowisko Odpadów miasta Poznania w Suchym Lesie, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „Gratowisko” w Poznaniu przy ul. 28 czerwca 1956 r., nr 284, oraz z Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „Gratowisko” w Poznaniu przy ul. Wrzesińskiej 12, w ilości do 150.000 kg w 2016 roku.

ZZO/ZZ-341-22/2015

 

Ogłoszenie

SIWZ

 Załączniki do SIWZ:

1.     Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

2.     Szczegółowy wykaz odpadów – załącznik nr 2

3.     Wzór formularza oferty  - załącznik nr 3

4.      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44Pzp załącznik – załącznik nr 4

5.     Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik nr 5

6.     Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 6

7.     Wykaz osób wraz z oświadczeniem – załącznik nr 7

8.     Wykaz środków transportu – załącznik nr 8

9.     Wykaz wykonanych usług– załącznik nr 9

10. Wzór umowy – załącznik nr 10

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania z dnia 17 listopada 2015 roku

Nowa wersja załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy wykaz odpadów

Nowa wersja załącznika nr 3 do SIWZ - Wzór formularza oferty

 

Odpowiedzi na pytanie z dnia 3 grudnia 2015 roku

Zmiana SIWZ

Nowa wersja załącznika nr 3 do SIWZ - Wzór Formularza Oferty

Ogłsozenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

21-2015 - Dostawa paliwa

Dostawę wraz z transportem oleju napędowego w ilości do 660 000,00 litrów w latach 2016-2018

ZZO/ZZ-341-21/2015

Ogłoszenie

SIWZ

 Załączniki do SIWZ:

1.       Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.       Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik nr 2

3.       Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik nr 3

4.       Wykaz wykonanych dostaw – załącznik nr 4

5.       Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik  nr 5

6.       Wzór umowy – załącznik nr 6

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Nowa wersja załącznika nr 6 do SIWZ - Wzór Umowy

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

20-2015 - Ochrona

Ochrona obiektów należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o.

ZZO/ZZ-341-20/2015

Ogłoszenie

SIWZ

 Załączniki do SIWZ:

1.       Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

2.       Formularz ofertowy - załącznik nr 2

3.       Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik  – załącznik nr 3

4.       Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik nr 4

5.       Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 5

6.       Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 6

7.       Wykaz osób – załącznik nr 7

8.       Wzór umowy – załącznik nr 8

9.      Oświadczenie o oddziale prewencji – załącznik nr 9

Odpowiedzi na pytania

Nowa wersja załącznika nr 9 do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

19-2015 - Zielone - instalacja

Usługę polegającą na zagospodarowaniu odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01, poprzez proces odzysku R3 – kompostowanie w ilości 2300 Mg.

ZZO/ZZ-341-19/2015

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik 3

4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik 4

5. Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 5

6. Wzór umowy –załączniki nr 6.1 i 6.2

6.1 Wzór umowy dla części I (zadania) Zamówienia;

6.2. Wzór umowy dla części II (zadania) Zamówienia;

7. Oświadczenie o kompostowni – załącznik nr 7

8. Oświadczenie o posiadaniu środków transportu – załącznik nr 8

9. Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do instalacji wpisanej w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 roku „Regionalne Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi województwa wielkopolskiego”, posiadającej status instalacji regionalnej lub zastępczej – załącznik nr 9

10. Wzór oświadczenia że partia odpadów dostarczona w poprzednim miesiącu została poddana procesowi odzysku - załącznik nr 10

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

18-2015 - Zielone os. fizyczna

Usługę polegającą na zagospodarowaniu odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01, poprzez proces odzysku R3, a w tym kompostowanie oraz transport części ww. odpadów, w ilości 3450 Mg

ZZO/ZZ-341-18/2015

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik 3

4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik 4

5. Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 5

6. Wzór umowy –załączniki nr 6.1 – 6.2

6.1 Wzór umowy dla części I-II (zadania) Zamówienia;

6.2. Wzór umowy dla części III  (zadania) Zamówienia;

7. Oświadczenie o posiadaniu środków transportu – załącznik nr 7

8. Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, na której nastąpi realizacja powierzonego zadania w zakresie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji (20 02 01) - załącznik nr 8

9. Wzór oświadczenia że partia odpadów dostarczona w poprzednim miesiącu została poddana procesowi odzysku - załącznik nr 9

10. Oświadczenie, iż Wykonawca jest osobą fizyczną lub jednostką organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą – załącznik nr 10

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

17-2015 - Segregacja

Usługę segregacji (sortowania) strumienia zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z Regionu II Województwa Wielkopolskiego określonego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2017.

ZZO/ZZ-341-17/2015

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do ogłoszenia

1.       Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

1.1. Podział zamówienia na części (zadania) zamówienia– Zał. 1.1. (jest to załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia)

1.2 Wzór Miesięcznego raportu – Zał. 1.2 (jest to załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia)

1.3 Wzór Kwartalnego raportu – Zał. 1.3 (jest to załącznik nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia)

1.4 Wzór Rocznego raportu – Zał. 1.4 (jest to załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia)

2.       Formularz cenowy - załącznik nr 2

3.       Formularz ofertowy – załącznik nr 3

4.       Wzór umowy – załącznik nr 4

5.     Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 5

6.     Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 6

7.     Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik 7a

8.     Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik 7b

Pozostałe załączniki do umowy:

Wykaz Operatorów oraz informacja o sektorach, z których Operatorzy odbierają i transportują odpady - załącznik nr 4

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 23 września 2015

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zawarciu umowy

16-2015 - Dostawa i montaż kompaktora

Dostawa i montaż kompaktora śrubowego do styropianu i materiałów spienianych

ZZO/ZZ-341-16/2015

Ogłoszenie

SIWZ 

Załączniki do SIWZ:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp załącznik  – załącznik nr 2  

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik nr 3

4. Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 4

5. Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 5

6. Wzór umowy – załącznik nr 6

Odpowiedzi na pytania zadane w dniu 28.08.2015 roku.

Ogłszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

15-2015 - Zielone luzem

Usługę polegającą na transporcie i zagospodarowaniu odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01, poprzez proces odzysku R3 – kompostowanie w ilości nie mniejszej niż 2000 Mg i nie większej niż  4.000 Mg.

ZZO/ZZ-341-15/2015

Ogłoszenie 

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

1.  Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

2.     Formularz ofertowy – załącznik nr 2

3.       Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik 3

4.       Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik 4

5.       Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 5

6.       Wzór umowy –załącznik nr 6  – wzór umowy dla każdej części(zadania) zamówienia

7.       Oświadczenie o posiadaniu środków transportu – załącznik nr 7

8.       Oświadczenie o kompostowni – załącznik nr 8

9.       Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do instalacji wpisanej w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 roku „Regionalne Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi województwa wielkopolskiego”, posiadającej status instalacji regionalnej lub zastępczej – załącznik nr 9

10.    Wzór oświadczenia że partia odpadów dostarczona w poprzednim miesiącu została poddana procesowi odzysku R3 - załącznik nr 10

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

 

Zmiana SIWZ z dnia 21 sierpnia 2015 roku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie SIWZ

Załącznik nr 1 do Informacji o zmienie ogłoszenia, tj. Nowa wersja załącznika nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do Informacji o zmienie ogłoszenia, tj. Nowa wersja załącznika nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 do Informacji o zmienie ogłoszenia, tj. Załącznik nr 6.1 do SIWZ - Wzór umowy dla części I (zadania) Zamówienia

Załącznik nr 4 do Informacji o zmienie ogłoszenia, tj. Załącznik nr 6.2 do SIWZ - Wzór umowy dla części II (zadania) Zamówienia

Załącznik nr 5 do Informacji o zmienie ogłoszenia, tj. Załącznik nr 6.3 do SIWZ - Wzór umowy dla części III i IV (zadania) Zamówienia

Załącznik nr 6 do Informacji o zmienie ogłoszenia, tj. Nowa wersja załącznika nr 10 do SIWZ - Wzór oświadczenia że partia odpadów dostarczona w poprzednim miesiącu została poddana procesowi odzysku

Załącznik nr 7 do Informacji o zmienie ogłoszenia, tj. Załącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie, iż Wykonawca jest osobą fizyczną lub jednostką organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą

 Ponadto, Ujednolicona wersja SIWZ

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

14-2015 - zagospodarowanie 19 12 12

Usługę polegającą na gospodarowaniu odpadami o kodzie 19 12 12 (inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 ) pochodzącymi z Regionu II Województwa Wielkopolskiego określonego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2017, w ilości nie większej niż
60 000 Mg.

ZZO/ZZ-341-14/2015

Ogłoszenie 

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

1.        Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

2.        Formularz ofertowy – załącznik nr 2

3.     Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik 3

4.     Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik 4

5.     Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 5

6.     Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 6

7.     Wzór umowy –załącznik nr 7

8.     Oświadczenie o posiadaniu środków transportu – załącznik nr 8

9.     Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do tytułu prawnego do instalacji  – załącznik nr 9

10. Wzór oświadczenia, że partia odpadów dostarczona w poprzednim miesiącu została poddana przetworzeniu (odzyskowi i/lub unieszkodliwieniu) - załącznik nr 10

 

Sprostowanie zapisów SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczącego sprostowania SIWZ

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłsozenie o udzieleniu zamówienia

13-2015 - dostawa betonowych bloczków

Dostawa bloków betonowych wraz ze zmontowaniem ściany oporowej i trzech boksów na terenie składowiska odpadów w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej 1.

ZZO/ZZ-341-13/2015

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

1.              Opis przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1

2.              Formularz ofertowy – załącznik nr 2

3.  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzpzałącznik  – załącznik nr 3

4.     Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik nr 4

5.     Wykaz wykonanych dostaw– załącznik nr 5

6.     Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 6

7.              Wzór umowy – załącznik nr 7

8.              Rysunki nr 1-3 – załączniki nr 8-10

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 06 sierpnia 2015 roku

Ujednolicona treść załącznika nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw

Ujednolicona treść SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

12-2015 - Dostawa i montaż kompaktora

Dostawa i montaż kompaktora śrubowego do styropianu i materiałów spienianych

 

ZZO/ZZ-341-12/2015

 

Ogłsozenie

SIWZ

 

Załączniki do ogłoszenia:

1.              Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp załącznik  – załącznik nr 2

3.     Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik nr 3

4.     Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 4

5.     Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 5

6.              Wzór umowy – załącznik nr 6

 

 

Odpwiedzi na pytania z 22.07.2015

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 23.07.2015

Ujednolicona wersja załącznika nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Ujednolicona wersja wersja załącznika nr 6 do SIWZ - Wzór Umowy

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 28.07.2015

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.07.2015

 

Unieważnienie postępowania

10-2015 - Serwis ładowarek 2 ed

Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych  ładowarki należącej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o., na Składowisku Odpadów m. Poznania w Suchym Lesie

ZZO/ZZ-341-10/2015

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

1.      Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1

2.      Formularz ofertowy – załącznik nr 2

3.      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik nr 3

4.      Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik nr 4

5.      Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 5

6.      Informacja dotycząca grupy kapitałowej – załącznik  nr 6

7.      Wzór umowy  – załącznik nr 7

8.       Wykaz osób – załącznik nr 8

 Wybór najkorzystniejszej oferty

Ogłsozenie o udzieleniu zamówienia

09-2015 - Zielone

Usługę polegającą na transporcie i zagospodarowaniu odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01, poprzez proces odzysku R3 – kompostowanie w ilości nie mniejszej niż 1500 Mg i nie większej niż  6.000 Mg

ZZO/ZZ-341-09/2015

 

Ogłoszenie

 

SIWZ

 

Załączniki do siwz:

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik 3
4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik 4
5. Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 5
6. Wzór umowy –załącznik nr 6 

7. Oświadczenie o posiadaniu środków transportu – załącznik nr 7
8. Oświadczenie o kompostowni – załącznik nr 8
9. Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do instalacji wpisanej w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 roku „Regionalne Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi województwa wielkopolskiego”, posiadającej status instalacji regionalnej lub zastępczej – załącznik nr 9.
10. Wzór oświadczenia że partia odpadów dostarczona w poprzednim miesiącu została poddana procesowi odzysku R3 - załącznik nr 10

 

Unieważnienie postępowania

08-2015 - Remont elewacji

Remont elewacji istniejących budynków elektrociepłowni i trafostacji na terenie składowiska odpadów w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej 1

ZZO/ZZ-341-08/2015 

 

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ:  

1.       Formularz ofertowy - załącznik nr 1

2.       Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp –  załącznik nr 2

3.       Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik nr 3

4.       Wzór wykazu wykonanych robót – załącznik nr 4

5.       Wzór wykazu osób – załącznik nr 5

6.       Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 6

7.       Wzór umowy – załącznik nr 7

8.       Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 8

9.       Opracowanie Wykonawcze  - załącznik nr 9

Tekst

Plany

10.  Przedmiar – załącznik nr 10

Przedmiar w formacie pdf

Przedmiar w formacie ath (plik ath znajduje się w pliku zip, po pobraniu pliku należy go rozpakować)

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 18.06.2015 roku

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 25.05.2015 roku

 

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W związku z uchylaniem się od podpisania umowy przez jednego z Wykonawców informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy

07-2015 - Zielone

Usługa polegającą na transporcie i zagospodarowaniu odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01, poprzez proces odzysku R3 – kompostowanie w ilości nie mniejszej niż 1500 Mg i nie większej niż  6.000 Mg.

 

ZZO/ZZ-341-07/2015

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

1.  Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

2.     Formularz ofertowy – załącznik nr 2

3.       Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik 3

4.       Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik 4

5.       Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 5

6.       Wzór umowy –załącznik nr 6  – wzór umowy dla każdej części(zadania) zamówienia

7.       Oświadczenie o posiadaniu środków transportu – załącznik nr 7

8.       Oświadczenie o kompostowni – załącznik nr 8

9.       Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do instalacji wpisanej w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 roku „Regionalne Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi województwa wielkopolskiego”, posiadającej status instalacji regionalnej lub zastępczej – załącznik nr 9.

10.       Wzór oświadczenia że partia odpadów dostarczona w poprzednim miesiącu została poddana procesowi odzysku R3, - załącznik nr 10

Ogłoszenie z dnia 08.06.2015 o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania

Unieważnienie postępowania

06-2016 - Powtórzenie Serwis maszyn

Wykonywanie napraw bieżących i okresowych przeglądów technicznych maszyny należącej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o., na Składowisku Odpadów m. Poznania w Suchym Lesie w latach 2015-2017

ZZO/ZZ-341-06/2015

 Ogłoszenie 

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

1.       Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr.1

2.       Formularz ofertowy – załącznik nr 2

3.       Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik nr 3

4.       Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik nr 4

5.       Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 5

6.       Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik  nr 6

7.       Wzór umowy – załącznik nr 7

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

05-2015 - Budowa Kwatery S1

Budowa kwatery S1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie składowiska odpadów w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej 1

ZZO/ZZ-341-05/2015

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

1.      Formularz ofertowy - załącznik nr 1

2.      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik  – załącznik nr 2

3.      Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik nr 3

4.      Wzór wykazu wykonanych robót – załącznik nr 4

5.      Wzór wykazu osób – załącznik nr 5

6.      Wzór oświadczenia o średniorocznym zatrudnieniu – załącznik 5a

7.      Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 6

8.      Wzór umowy – załącznik nr 7

9.      Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 8:

Wersja w postaci pliku pdf

Wersja w postaci pliku zip

10.  Dokumentacja projektowa  - załącznik nr 9

11.  Przedmiar – załącznik nr 10

 

Sprostowanie zapisów w SIWZ i Załączniku nr 7 do umowy

Nowa (ujednolicona) wersja SIWZ

Nowa (ujednolicona) wersja Załącznika nr 7 do SIWZ - Wzoru Umowy

 

 

Odpowiedzi na pytania

Nowa wersja (ujednolicona) SIWZ

Nowa wersja (ujednoliczona) Załacznika nr 1

Nowa wersja (ujednoliczona) Załącznika nr 4

Poprawiona wersja załącznika nr 10

Dokumenacja geologicznoo-inżynierska

Dokumentacja hydrogeologiczna

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Ogtłoszenie o zawarciu umowy

04-2015 - Serwin ładowarek

Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych wraz z czynnościami konserwacyjnymi ładowarek należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o., na Składowisku Odpadów m. Poznania w Suchym Lesie

ZZO/ZZ-341-04/2015

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

1.      Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr.1

2.      Formularz ofertowy – załącznik nr 2

3.      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik nr 3

4.      Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik nr 4

5.      Wykaz wykonanych usług

a.       dla I  części  – zał. nr 5a)

b.       dla II części – zał. nr 5b)

6.      Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik  nr 6

7.      Wzór umowy  – załącznik nr 7

8.       Wykaz osób – załącznik nr 8

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

03-2015 - Ubezpieczenie

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu

sp.  z o. o.

ZZO/ZZ-341-03/2015

Ogłoszenie 

SIWZ wraz z załącznikami

Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 13 luty 2015 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zawarciu umowy 

02-2015 - Serwin maszyn 2015

Wykonywanie napraw bieżących, okresowych przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych maszyn należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o., na Składowisku Odpadów m. Poznania w Suchym Lesie w latach 2015-2017

ZZO/ZZ-341-02/2015

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

1.       Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1

2.       Formularz ofertowy – załącznik nr 2 

3.       Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik nr 3

4.       Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik nr 4  

5.       Wykaz wykonanych usług

a.       dla I  części  – załącznik nr 5a)

b.       dla II części – załącznik nr 5b)

c.        dla III części – załącznik nr 5c)

d.       dla IV części – załącznik nr 5d)

e.        dla V części – załącznik nr 5e)

f.        dla VI części – załącznik nr 5f)

g.       dla VII  części  – załącznik nr 5g)

6.       Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik  nr 6

7.       Wzór umowy:

a.       załącznik nr 7a (dla części (zadania) zamówienia I – VI)

b.      załącznik 7b (dla VII części (zadania) zamówienia)    

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powrórzony Wykonywanie napraw bieżących i okresowych przeglądów serwisowych samochodów ciężarowych

Wykonywanie napraw bieżących i okresowych przeglądów serwisowych samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej  powyżej 3,5 t d.m.c.

ZZO/ZZ/341-12/2014

Ogłoszenie

SIWZ

zał. 1 Formularz ofertowy

zał. 2 Oświadczenie z art. 22 i 44 Pzp

zał. 3 Oświadczenie z art. 24

zał. 4 Wzor wykazu wykonanych uslug

zał. 5 Oświadczenie o pracown. UDT

zał. 6 Oświadczenie o pracow. podesty ruchome

zał. 7 Oświadczenie o warsztacie

zał. 8 Oświadczenie o parkingu

zał. 9 Oświadczenie o warsztacie wyp. w urządzenia

zał. 10 Oświadczenie - myjnia

zał. 11 Oświadczenie - tachografy

zał. 12  Oświadczenie - ogran. predk.

zał. 13 Wzór umowy

zał. 14 Inforamacja dotyczące grupy kapitałowej

zał. 15 Wykaz urządzeń

zał. 16 Oświadczenie o gwarancji

Unieważnienie postępowania

Dostawa kontenerów

Dostawa fabrycznie nowych kontenerów hakowych do transportu odpadów w ilości 19 sztuk

Sygnatura zamówienia

ZZO/ZZ-341-13/2014

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

Załącznik nr 5 - informacja dot. grupy kapitałowej.

Załącznik nr 6 - Wzór umowy.

Wybór oferty najkorzystniejszej 

Ogloszenie o zawarciu umowy

28-2014 - niebezpieczne 2015

Sukcesywny odbiór, transport i unieszkodliwianie lub poddawaniu odzyskowi do unieszkodliwiania odpadów problemowych, w tym niebezpiecznych z terenu Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do których zalicza się Składowisko Odpadów miasta Poznania w Suchym Lesie, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „Gratowisko” w Poznaniu przy ul. 28 czerwca 1956 r., nr 284, oraz z Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
„Gratowisko” w Poznaniu przy ul. Wrzesińskiej 12, w ilości do 150.000 kg w 2015 roku.

ZZO/ZZ-341-28/2014

SIWZ

Ogłoszenie BZP 

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
2. Szczegółowy wykaz odpadów – załącznik nr 2
3. Wzór formularza oferty  - załącznik nr 3
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp załącznik  – załącznik nr 4
5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik nr 5
6. Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 6

7. Wykaz osób wraz z oświadczeniem – załącznik nr 7
8. Wykaz środków transportu – załącznik nr 8
9. Wykaz wykonanych usług– załącznik nr 9

10. Wzór umowy - załącznik nr 10 

Odpowiedzi na pytania z dnia 15.12.2014 r.

Ujednolicona wersja Załacznika nr 3 do SIWZ - Wzór formularza oferty

Ujednolicona wersja Załącznika nr 10 do SIWZ - Wzór umowy

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Uzasadnienei odrzucenia oferty nr 1

 Ogłoszenie o zawarciu umowy

Powtórzony pretarg na Ochronę obiektów należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o.

Powtórzony przetarg nieograniczony na ochronę obiektów należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o.

ZZO/ZZ-341-27/2014

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

1.       Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

2.       Formularz ofertowy - załącznik nr 2

3.       Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik  – załącznik nr 3 

4.       Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik nr 4

5.       Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 5

6.       Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 6

7.       Wykaz osób – załącznik nr 7 

8.       Wzór umowy – załącznik nr 8.

9.      Oświadczenie o oddziale prewencji – załącznik nr 9.

 

Odpowiedź na pytania z dnia 26 listopada 2014 r.

Ujednolicony tekst Załącznika nr 8 do SIWZ - Wzoru umowy

 

Odpowiedź na pytania z dnia 28 listopada 2014 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Wykonywanie dostawy wraz z instalacją kompletnej zwolnicy prawej do Spycharki Komatsu D85 EX 15-EO i naprawa spycharki

Wykonywanie dostawy wraz z instalacją kompletnej zwolnicy prawej do Spycharki Komatsu D85 EX 15-EO i naprawa  spycharki

 ZZO/ZZ-341-26/2014 

Ogłoszenie 

SIWZ 

Załaczniki do SIWZ: 

1.      Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik nr 2

3.      Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik nr 3

4.      Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 4

5.      Oświadczenie dot. gwarancji  - załącznik nr 5

6.      Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik  nr 6

7.      Wzór umowy – załącznik nr 7

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ochrona obiektów należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o.

Ochrona obiektów należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o.

ZZO/ZZ-341-22/2014

Ogłoszenie

SIWZ

1.       Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

2.       Formularz ofertowy - załącznik nr 2 

3.       Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik  – załącznik nr 3 

4.       Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik nr 4 

5.       Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 5

6.       Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 6

7.       Wykaz osób – załącznik nr 7

8.      Wzór umowy - załacznik nr 8

9.      Oświadczenie o oddziale prewencji – załącznik nr 9.

 

Sprostowanie z dnia 17.11.2014 r.

 

Unieważnienie postępowania

Sortowanie

Przetarg nieograniczony na usługę segregacji (sortowania) strumienia zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z Regionu II Województwa Wielkopolskiego określonego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2017.

ZZO/ZZ-341-23/2014

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

1.       Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

Podział zamówienia na części (zadania) zamówienia – Zał. nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia

Wzór Miesięcznego raportu – Zał. nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia

Wzór Kwartalnego raportu – Zał. nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia

Wzór Rocznego raportu – Zał. nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia

2.       Formularz cenowy - załącznik nr 2 

3.       Formularz ofertowy – załącznik nr 3 

4.       Wzór umowy – załącznik nr 4 

5.     Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 5

6.     Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 6 

7.     Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik 7a

8.     Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik 7b

Pozostałe załączniki do umowy:

Wykaz Operatorów oraz informacja o sektorach, z których Operatorzy odbierają i transportują odpady - załącznik nr 4

Odpowiedź na pytanie z dnia 05 listopada 2014 r.

Opublikowana zmiana ogłsozenia

Odpowiedź na pytania z dnia 12 listopada 2014 r.

Nowa wersja załącznika nr 1.1 do SIWZ (załącznika nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia - Podział zamówienia na części (zadania) zamówienia - załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania z dnia 12 listopada 2014 r

Nowa wersja załącznika nr 2 do SIWZ - załącznik nr 2 do odpowiedzi na pytania z dnia 12 listopada 2014 r

Ujednolicony tekst SIWZ (w związku ze zmianami wprowadzonym dnia 18 listopada 2014 r.

Ujednolicony tekst Załącznika nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Ujednoliczny tekst Załącznika nr 4 do SIWZ - Wzoru Umowy (w związku ze zmianami wprowadzonymi w dniu 6 listopada 2014 r i 18 listopada 2014 r.)

Opublikowana zmiana ogłoszenia związana ze zmianą SIWZ z dnia 18 listopada 2014 r.

 

Odpowiedzi na pytania zadne w dniu 19 listopada 2014 roku

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Remont elewacji ver 2 ed 1

Remont elewacji istniejących budynków elektrociepłowni i trafostacji na terenie składowiska odpadów w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej 1

ZZO/ZZ-341-21/2014

SIWZ

Ogłoszenie BZP

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik  – załącznik nr 2

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik nr 3

Wzór wykazu wykonanych robót – załącznik nr 4

Wzór wykazu osób – załącznik nr 5

Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 6

Wzór umowy – załącznik nr 7

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 8

Opracowanie Wykonawcze  - załącznik nr 9

Plany i mapy wchodzące w skał opracowania wykonawczego

Przedmiar – załącznik nr 10

Przedmiar plik w wersji *.KST 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

Remont garażu

Roboty naprawcze elementów konstrukcyjnych hali garażowej na ciężki sprzęt na składowisku odpadów w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej 1

ZZO/ZZ-341-18/2014

SIWZ

Ogłoszenie BZP

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik  – załącznik nr 2

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik nr 3

Wzór wykazu wykonanych robót – załącznik nr 4

Wzór wykazu osób – załącznik nr 5

 Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 6

Wzór umowy – załącznik nr 7

Specyfikacje techniczne wykonania robót budowlanych – załącznik nr 8

Opracowanie Techniczne budowlano-wykonawczo-konstrukcyjne - załącznik nr 9

Rysunki i Plany

Przedmiar – załącznik nr 10 

 

Unieważnienie postępowania

Remont elewacji

Remont elewacji istniejących budynków elektrociepłowni i trafostacji na terenie składowiska odpadów w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej 1

ZZO/ZZ-341-19/2014

SIWZ

Ogłoszenie BZP

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik  – załącznik nr 2

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik nr 3

Wzór wykazu wykonanych robót – załącznik nr 4

Wzór wykazu osób – załącznik nr 5

Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 6

Wzór umowy – załącznik nr 7

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 8

Opracowanie Wykonawcze  - załącznik nr 9

Plany i mapy wchodzące w skał opracowania wykonawczego

Przedmiar – załącznik nr 10

 

Unieważnienie postępowania

Kontrakt 2 Ładowarki i kontenery

Kontrakt nr 2: Dostawa pojazdów specjalistycznych do obsługi instalacji do odzysku odpadów biodegradowalych zlokalizowanej w Poznaniu

ZZO/ZZ-341-16/2014 

Ogłoszenie

SIWZ

 Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP

 Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 6a - Wzór umowy dla części I

Załącznik nr 6b - Wzór umowy dla części II

Załącznik nr 7 - Informacja dotycząca grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o gwarancji

 

 

Odpowiedzi na pytania zadane 21 lipca 2014 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 04 sierpnia 2014 i 07 sierpnia 2014

Ujednolicowy wzór załącznika nr 2 do SIWZ - Formular ofertowy

 Sprostowanie dotyczące oczywistej omyłki pisarskiej w SIWZ

SIWZ wersja ujednolicona w związku ze sprostowaniem z dnia 19 sierpnia 2014

Ogłoszenie o zmianie SIWZ

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kontrakt 1 - Biogazownia

Kontrakt nr 1

„Projektowanie i budowa instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych zlokalizowanej w Poznaniu”

 

ZZO/ZZ-341-15/2014

 

Ogłoszenie

Instrukcja dla Wykonawców 

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego   

Opis przedmiotu zamówienia 

Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia:

Zał. Nr 1. - Wypis i wyrys z ewidencji gruntów (działka nr ewid. 245/54 ark. 37, Obr. Morasko) 

Wypis

Wyrys 

Zał. Nr 2. - Decyzja znak OS.V/7684-79/10 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21.05.2010 wydana przez Prezydenta Miasta Poznania

Zał. Nr 3. - Decyzja nr 133/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 15.07.2010- Poznań wydana przez Prezydenta Miasta Poznania

Zał. Nr 4. - EKOGEO - Opinia geotechniczna określająca przydatność gruntów dla potrzeb budownictwa w rejonie projektowanej instalacji odzysku odpadów biodegradowalnych. Wargowo 2013  

Zał. Nr 5. – Warunki przyłączenia do sieci ENEA Operator Sp. z o.o.

Zał. Nr 6. – Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych (Załącznik nr 6 został spakowany do formatu *.zip, ponad to Zamawiający zamieszcza plik w formacie *.pdf)

Mapa w formacie *.zip Mapa w formacie *.pdf

Załączniki do umowy:

Wzór Harmonogramu

Warunki Ubezpieczenia

Wzór Karty Gwarancyjnej

 

 Odpowiedzi na pytania

Poniżej załączam ujednolicone wersje zmienionych dokumentów:

1. Opis Przedmiotu zamówienia

2. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

3. Załącznik nr 4 do Wzoru Umowy - Warunki Ubezpieczenia

Ogłoszenie informujące o zmianie terminu składania ofert na 31 lipca 2014

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 25 lipca 2014 r.

 Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert na 04 sierpnia 2014

 

Sprostowanie zapisów w Projekcie umowy

Ujednolicony tekst Projektu umowy

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Powrórzony przetarg na wykonanie napraw bieżących i okresowych przeglądów serwisowych samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t d.m.c.

Wykonywanie napraw bieżących i okresowych przeglądów serwisowych samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej  powyżej 3,5 t d.m.c.

ZZO/ZZ/341-17/2014  

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 22 i 44 pzp

Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 4 - Wzór wykazu wykonanych usług

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o pracown. UDT

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o pracown. podesty ruchome

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o warsztacie

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o parkingu

Załącznik nr 9 - Oświadczenie o warsztacie wyp. w urządzenia

Załącznik nr 10 - Oświadczenie - myjnia

Załącznik nr 11 - Oświadczenie - tachografy

Załącznik nr 12 - Oświadczenie o ograniczn. pred.

Załącznik nr 13 - Wzór umowy

Załącznik nr 14 - Informacja dotyczaca grupy kapitałowej

Załącznik nr 15 - Wykaz urządzeń

Załącznik nr 16 - Oświadczenie o gwarancji

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 Ogłoszenie o zawarciu umowy