stanowisko ds. zamówień publicznych

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

stanowisko ds. zamówień publicznych

Osoba ubiegająca się o stanowisko winna spełnić następujące wymagania:

Niezbędne:

·        Wykształcenie wyższe

·        Przynajmniej 2-letni staż pracy

·        Doświadczenie zawodowe w realizacji zamówień publicznych

 

Dodatkowe:

  • Znajomość przepisów prawa z obszaru zamówień publicznych, w szczególności
    ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy, umiejętność ich interpretacji i zastosowania do wykonywanych zadań
  • Umiejętność samodzielnego opracowywania i kompletowania dokumentacji pozwalającej na przeprowadzenie i udzielenie zamówienia publicznego

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018 r. poz. 1000) oraz umieszczanie danych osobowych na stronie BIP” do 10 maja 2019 r. na adres:

 

Zakład Zagospodarowani Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

61-827 Poznań, Al. Marcinkowskiego 11

Tel. 61 8530-813 (14),(15)

www.odpady.poznan.pl