• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

OPŁATY ZA PRZYJĘCIE ODPADÓW NA SKŁADOWISKO

Za przyjęcie odpadów na składowisku w Suchym Lesie pobierane są opłaty zgodnie z  uchwałą Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. nr 1/XXV/2017 z dnia 28.12.2017

Zgodnie z art. 137  ust. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013.21 z dnia 8 stycznia 2013r. z poźn. zmianami) Zarząd Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o .o. informuje, że cena za przyjęcie do składowania na składowisku odpadów w Suchym Lesie 1 tony odpadów zawiera kwotę przeznaczoną na fundusz rekultywacyjny w wysokości 39,18 zł.

 Cennik składowisko

Cennik biokompostownia

Cennik 2018

Cennik gabaryty


Wersja do druku