• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

SKŁADOWANIE ODPADÓW

Komunikacja na terenie składowiska

Organizacja układu komunikacyjnego zapewnia łatwy i bezpieczny dojazd do miejsca bezpośredniego wysypu na kwaterze i sektorze, do czego służą drogi dojazdowe pobudowane na gruntach stałych (płyty drogowe) oraz drogi technologiczne (tłuczniowe) budowane na składowanych odpadach.

Technologia składowania odpadów

Na technologię składowania odpadów składa się:

  • kontrola i rejestracja pojazdów na wjeździe - klasyfikacja odpadów, ważenie, przygotowanie niezbędnych dokumentów
  • wbudowanie odpadów przy pomocy spycharko-zagęszczarek, warstwami 1,5 - 2,0m po zagęszczeniu
  • przykrycie każdej warstwy odpadów warstwą izolacyjną (ziemia, piasek) grubości ok. 20cm, której celem jest zabezpieczenie eksploatowanej części składowiska przed samozapłonem, dostępem owadów, gryzoni, ptaków, ograniczenie emisji uciązliwych zapachów oraz rozwiewania lekkich frakcji.


Wersja do druku