• Wersja Polska
 • English Version
 • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
W najbliższą sobotę jeździ gratowóz

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Na GRATOWISKO, czyli do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, każdy mieszkaniec ZM GOAP przywieźć może swoje odpady problemowe pochodzące z gospodarstwa domowego. Do odpadów tych zaliczamy:
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • termometry rtęciowe
 • świetlówki i żarówki energooszczędne
 • zużyty olej silnikowy
 • filtry olejowe
 • stare farby i rozpuszczalniki
 • baterie i akumulatory
 • róznego typu środki i odczynniki chemiczne
 • przeterminowane leki
 • odpady wielkogabarytowe (stare meble)
 • odpady zielone (skoszona trawa. liście)
 • gruz z drobnych remontów

 

Zapraszamy na GRATOWISKO:

 • w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 284 (przy byłym stadionie Lecha). Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00 oraz w soboty od 8.00 do 14.00. Tel 61 833 22 12
 • w Poznaniu przy ul. Wrzesińskiej 12 Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00 oraz w soboty od 8.00 do 14.00. Tel. 61 611 08 11
 • w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej 1 (teren składowiska odpadów). Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00 oraz w soboty od 8.00 do 14.00. Tel 61 811 96 67

 

Na GRATOWISKO zapraszamy również w godz. od 8.00 do 15.00 podmioty gospodarcze, od których przyjmujemy odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek oraz baterii i akumulatorów małogabarytowych. W celu potwierdzenia kart przekazania odpadu prosimy o posiadanie przy sobie pieczątki firmowej.

Cennik oraz Regulaminy przyjęcia odpadów znajdują się w poniższych linkach:

                                             Cennik i regulaminy

 


Wersja do druku