• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Międzynarodowa Konferencja Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów

W dniach 5-7 lutego 2019 r. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. współuczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów. Jubileuszowa edycja konferencji była niepowtarzalną okazją by usłyszeć o zmianach
i rozwoju, które dokonały się na przestrzeni ostatnich 10 lat w gospodarce odpadami. 
Celem konferencji było zapoznanie uczestników ze zmianami w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami. Pokazane zostały przykłady państw europejskich w kontekście nowych przepisów unijnych dla GOZ oraz zebrane doświadczenia praktyków z wprowadzania GOZ w Europie
i w Polsce. Ponadto podczas wydarzenia omówione zostały zagrożenia i wyzwania jakie stoją na drodze do wdrażania systemu zbiórki i przetwarzania bioodpadów. Dodatkowo odwołano się do problemów
z opakowaniami z różnych materiałów oraz problemu z ich recyklingiem.
Pierwszego dnia konferencji odbyły się liczne wykłady oraz panele dyskusyjne podczas których przedstawiciele branży odpadowej omówili zagadnienia związane z obecną sytuacją oraz możliwymi rozwiązaniami w dziedzinie gospodarki odpadami. W studium panelowym pn.: „Gospodarka obiegu zamkniętego jako wyznacznik rozwoju recyklingu” w którym uczestniczył Pan Prezes Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. poruszono tematy związane z kształtowaniem efektywnego systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów, wdrażaniem rozwiązań nowoczesnej gospodarki odpadami oraz rolą i obowiązkami poszczególnych uczestników rynku.
Drugi dzień konferencji rozpoczął się od wykładów związanych z doświadczeniem
w praktycznym funkcjonowaniu systemów gospodarki odpadami oraz zaprezentowaniem dobrych praktyk w tej dziedzinie. Kierownik Biokompostownii omówił zagadnienia związane z doświadczeniem w eksploatacji Instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych. Omówione zostały ogólne zagadnienia związane z pracą obiektu tj. procesem technologicznym, wyzwaniami w jego prowadzeniu oraz planowanymi działaniami dla usprawnienia jego pracy.
Ostatniego dnia konferencji uczestnicy udali się na zwiedzanie Instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych, gdzie szczegółowo omówiono zachodzące w niej procesy technologiczne.
Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń między przedstawicielami administracji publicznej, praktykami, przedstawicielami świata nauki a także wszystkimi, którzy zajmują się nowoczesnymi systemami gospodarki odpadami komunalnymi.


Wersja do druku