• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU PSZOKÓW, MPSZOKU ORAZ ZBIÓRCE LEKÓW W APTEKACH NA 2019r.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w 2019r. do dyspozycji Mieszkańców Związku Międzygminnego GOAP na terenie Aglomeracji Poznańskiej będą 3 Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

1. PSZOK ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284; Poznań
Punkt czynny będzie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00 oraz w soboty od 7.00 do 14.30.

2. PSZOK ul. Wrzesińska 12; Poznań
Punkt czynny będzie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00 oraz w soboty od 7.00 do 14.30.

3. PSZOK ul. Meteorytowa 1; Suchy Las
Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku od 7.00 do 20.00 oraz w soboty od 7.00 do 14.30.

W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Mieszkańcy Związku bezpłatnie będą mogli oddawać na PSZOK odpady problemowe m. in. :  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, gruz, meble, odpady zielone, baterie, świetlówki oraz resztki farb, lakierów, rozpuszczalników i opakowania po nich.

Dodatkowym ułatwieniem dla Mieszkańców Poznania w pozbyciu się z domu odpadów problemowych będzie Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK). MPSZOK pojawi się w 2019r. czterokrotnie w wyznaczonych punktach w następujących dzielnicach- Stare Miasto, Nowe Miasto, Grunwald, Jeżyce i Piatkowo, gdzie przez 20 minut będzie oczekiwał na Mieszkańców. Do Mobilnego Punktu oddawać będzie można: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki, baterie, leki, farby oraz rozpuszczalniki. Szczegółowy Harmonogram postoju MPSZOK dostępny będzie na stronach internetowych: www.goap.org.pl oraz www.odpady.poznan.pl

Ponadto przeterminowane leki Mieszkańcy będą mogli umieszczać w pojemnikach znajdujących się w ok. 300 Aptekach zlokalizowanych na terenie Poznania. Szczegółowy Harmonogram odbioru przeterminowanych leków z Aptek dostępny będzie na stronach internetowych: www.goap.org.pl  oraz www.odpady.poznan.pl


Wersja do druku