• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Wymiana doświadczeń polsko-ukraińskich

5 lipca 2018 r. przedstawiciele Miejskiego Zakładu Zagospodarowania Odpadami z Charkowa na Ukrainie oraz przedstawiciele poznańskiej firmy Vekto Sp. z o.o. odwiedzili Składowisko Odpadów Miasta Poznania oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Wrzesińskiej 12. Uczestnikom szczegółowo omówiono rozwiązania technologiczne, zasady działania poszczególnych obiektów tj. instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych, oczyszczalni odcieku, elektrociepłowni biogazowej oraz obecnie eksploatowanej kwatery składowania odpadów. 
Następnym etapem wizyty było zwiedzanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Wrzesińskiej 12, gdzie omówiono procedurę postępowania z odpadami problemowymi i niebezpiecznymi przekazywanymi do punktu.  
Uczestnicy otrzymali drobne upominki w postaci toreb z materiałami informacyjno-edukacyjnymi.
Spotkanie było znakomitą okazją do wymiany doświadczeń polsko – ukraińskich w zakresie gospodarowania odpadami.


Wersja do druku