CENY ZA PRZYJĘCIE ODPADÓW NA GRATOWISKO


Przyjmowanie do PSZOK odpadów problemowych pochodzących z gospodarstw domowych od mieszkańców ZM GOAP jest bezpłatne.
 
Regulamin PSZOK Składowisko
Regulamin PSZOK Dębiec
Regulamin PSZOK Wrzesińska
 
Oświadczenie zlecenia transportu
Oświadczenie właściciela/najemcy
 
Cennik PSZOK działalność gospodarcza poza zakres
Cennik PSZOK działalność gospodarcza
Cennik PSZOK mieszkańcy poza GOAP
 
Cennik działalność gosp. poza GOAP- obowiązuje od 12.02.2018
Cennik działalność gosp.- obowiązuje od 12.02.2018
Cennik mieszkańcy poza GOAP- obowiązuje od 12.02.2018
Cennik działalność gosp.- obowiązuje od 26.02.2018