CENY ZA PRZYJĘCIE ODPADÓW NA GRATOWISKO


Przyjmowanie do PSZOK odpadów problemowych pochodzących z gospodarstw domowych od mieszkańców ZM GOAP jest bezpłatne.
 
cennik PSZOK działalność gospodarcza
Cennik PSZOK działalność gospodarcza poza zakres
Cennik PSZOK mieszkańcy poza GOAP
 
Regulamin PSZOK składowisko
Regulamin PSZOK Dębiec
Regulamin PSZOK Wrzesińska
 
Oświadczenie zlecenia transportu
Oświadczenie właściciela/ najemcy